Reiselivsnæringen tar bærekraft på alvor, og nå har seks bedrifter lagt ned en innsats for å bevise hva de står for.

– Bedriftene i reiselivsnæringa i Saltdal tar FN`S bærekraftsmål på alvor, og så mange som seks bedrifter mottar nå sitt synlige bevis på at de er Mijøfyrtårnsertifisert, sier Brit-Elin Paulsen prosjektleder i Saltdal Utvikling KF.

– Dermed kan de dokumentere at de gjør smarte og lønnsomme miljøvalg, sier hun.

Sterkt fokus

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

– Som Miljøfyrtårnbedrift bygges en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Det viser at virksomheten er framtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet, sier Paulsen.

I Saltdal har reiselivsbedriftene som en del av det Innovasjon Norge finansierte nettverksprosjektet Visit Saltdal, i løpet av 2019 lagt ned et omfattende arbeid i å dokumentere sitt eget miljøavtrykk både innen avfallshåndtering, transport, innkjøp, energi og arbeidsmiljø.

– Tiltak er igangsatt, og nå starter jobben med en kontinuerlig forbedring av eget bærekraftsarbeid, melder de ferske miljøsertifiserte bedriftene i Saltdal.

– En viktig motivasjon for å bli miljøfyrtårnsertifisert er selvfølgelig det å aktivt jobbe for et bedre miljø, men dette er også et grep for å gi markedet det de ønsker seg, legger de til.

Stilles krav

Brit-Elin Paulsen i Saltdal Utvikling er klar på at det er et økende krav og forventninger i markedet.

– Vi som reiselivsbedrifter må ta vår del av ansvaret, og vi har stor tro på at dette vil gi oss et viktig konkurransefortrinn framover. Allerede nå viser undersøkelser at flere av de reisende velger bort reiser som ikke er miljøvennlige, sier Paulsen.

– Arbeidet vi har lagt ned resulterer i at vi kan forsikre alle om at et opphold hos en av våre miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter kan gjøres med god samvittighet i forhold til bærekraft og miljømessige konsekvenser, legger hun til.

Fredag 14. februar vil kommunens ledelse ved varaordfører, rådmann og næringssjef være til stede ved en tilstelning der de synlige bevisene på sertifiseringen blir overrakt aktørene av varaordfører Sverre Breivik.

– Det er ganske unikt at så mange som seks bedrifter gjennomfører og blir sertifisert samtidig, og dette blir lagt merke til fra mange hold, poengterer Brit-Elin Paulsen.

Bedriftene som har gjennomført miljøsertifiseringen er:

  • Saltdal Turistsenter
  • Nordland Nasjonalparksenter
  • Graddis Fjellstue
  • Nordnes Camp & Bygdesenter
  • Northern Lights International
  • Saltdal Utvikling