Gå til sidens hovedinnhold

Seier for varslerne

Artikkelen er over 1 år gammel

AN på lederplass: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har stormet rundt Miljøtjenesten i Bodø kommune siden i mars i fjor. Utgangspunktet var sammenslåingen av Vollveien 26 og Lillevolden, som er bemannede bofellesskap. Flere varslere har stått fram og fortalt om dårlig ledelse og uholdbare arbeidsforhold. Nå har varslerne fått støtte fra en rapport fra den eksterne bedriftshelsetjenesten Stamina Helse. Den understøtter kritikken som har vært reist mot arbeidsmiljøet i en del av Miljøtjenesten i Bodø kommune.

Det er ikke første gang det er satt søkelys på arbeidsmiljøet. Saken ble tatt opp i kommunens kontrollutvalg i august i fjor, og der sa kommunaldirektøren med ansvar for tjenesten at man ønsket å hente inn en ekstern gransker. Dette ble siden omgjort, og granskingen ble i stedet gjennomført av kommuneadvokaten. Etter det ble alle anklager avvist, og kommunaldirektør Arne Myrland utropte avdelingens leder til en av kommunens aller dyktigste. Med rapporten som nå foreligger, synes konklusjonen å være forhastet, og særdeles uklok i en tilspisset situasjon.

Den eksterne rapporten som nå foreligger, bekrefter langt på vei det både tillitsvalgte og andre varslere har sagt. Blant annet er det meldt om både fryktkultur og mistillitsforhold mellom ansatte og øverste ledelse i Miljøtjenesten. Dette er tema som Bodø kommunes øverste ledelse, rådmannen, nærmest avfeide som tøv da Rødt på generelt grunnlag tok opp spørsmålet om ytringsfrihet og fryktkultur i bystyremøtet nå i juni. Det reiser spørsmålet om den øverste ledelsen ikke aner hva som foregår, eller om den bevisst forsøker å dekke over og bagatellisere uholdbare forhold for å skjerme seg selv og andre. Begge deler er kritikkverdig.

Vi stusser også over den bagatelliserende holdningen kommunaldirektør Arne Myrland legger for dagen. Etter først å ha utropt avdelingslederen til kommunens aller dyktigste, kommenterer han den nye rapporten på en måte som ikke inngir tillit. « ... enkelte ansatte sier at de opplever en fryktkultur» er det samme som å antyde at fryktkulturen ikke eksisterer, men er noe som befinner seg inne i varslernes hoder. Uttalelsen er egnet til å tilspisse situasjonen ytterligere.

Det viktigste nå er å få ryddet opp i forholdene, til brukernes beste. Dagens situasjon er uholdbar. Om nødvendig må sentrale personer flyttes. Og når verneombudet uttaler at hun ikke tror på endringer, er det et lite konstruktivt bidrag i en vanskelig prosess.

Bare vilje til samarbeid kan løse situasjonen og bedre arbeidsmiljøet. Samarbeid krever som kjent to parter.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.