Seher Aydar føyer seg inn i rekken av marxistiske kjendiser i Norge med en muslimsk innvandrerbakgrunn som blander sammen begrepene religionskritikk og rasisme.

Seher Aydar, politisk rådgiver for Rødt, uttalte torsdag 3 september bl.a. følgende under Debatten på NRK: «Det er vårt ansvar å arrangere fremtidige demonstrasjoner på en bedre måte sånn at de både blir fredelige og store, og at mange føler at det er trygt å være en del av det». Videre sier hun følgende: «Det har vært motdemonstrasjoner mot SIAN i mange år, det er bare media som har valgt å ikke skrive om det før de siste demonstrasjonene som dessverre ikke har gått bra i det hele tatt».

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202009/NNFA51090320/avspiller

På spørsmålene «Men hva tror du SIAN ønsker? Tror du det er oppmerksomhet?», så svarer hun følgende: «Jeg tror SIAN ønsker oppmerksomhet, og jeg tror det er viktig at de ikke får oppmerksomhet. Derfor håper jeg at demonstrasjonene fremover viser at vi er fredelige, at vi står imot rasisme».

Riktig nok er antirasisme hennes personlige hjertesak (jfr. Wikipedia), og da kan det være interessant å få hvite hvilken definisjon hun vil velge å legge til grunn for å definerer hva rasisme er.

https://no.wikipedia.org/wiki/Seher_Aydar

Rasisme er per definisjon «i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre» (SNL).

Jeg vil stille Seher Aydar følgende spørsmål:

1. Hva er det som har gått bra før de siste demonstrasjonene mot SIAN?

2. Hva er det som ikke har gått bra under de siste demonstrasjonene mot SIAN?

3. Hvilke demonstrasjoner mot SIAN er det som ikke har blitt nevnt i media?

Seher Aydar sier også følgende: «Da 10.000 mennesker møtte opp mot Arne Myrdal som er en kjent rasist, så var det ikke fordi at han alene var stor eller viktig. Det er fordi hatet som han representerer kan være farlig».

Kanskje Seher Aydar husker hva som skjedde i april i 1989 da FMI skulle arrangere landsmøte i Arendal?

Landsmøtedeltakerne ble hilst som «nazisvin» og ble fysisk holdt tilbake når de prøvde å gå inn på hotellet der landsmøtet skulle avholdes. Her kan du se en gammel reportasje fra NRK om saken:

https://youtu.be/n0Nnj700Yk8

Arne Johannes Myrdal som ble kjent for sin motstand mot innvandring i Norge på begynnelsen av 1990-tallet, ble riktig nok dømt til ett års fengsel for å ha planlagt å sprenge asylmottaket på Tromøy.

Erik Gjems-Onstad, tidligere norsk høyesterettsadvokat og en av de høyeste dekorerte motstandsmenn under krigen i kampen mot nazistene som forsvarte Arne Myrdal, ble til og med kalt rasist av den norske regjering.

Når regjeringen snart også har fått gjennomført lovvedtaksforslaget om enringer i Straffeloven, så blir det enda lettere for media å unngå å skrive om demonstrasjonene til SIAN.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-66-l-20192020/id2696290/

Dette lovvedtaksforslaget om å endre Straffeloven har man heller ikke fått høre så mye om i media selv om lovvedtaksforslaget inneholder forslag til endringer av demokratiets grunnleggende verdigrunnlag.

Hvis Seher Aydar mener at motdemonstrasjoner mot SIAN er for dårlig organiserte til at de ikke kan gå fredelig for seg, så bør kanskje Seher Aydar vurdere å melde seg ut av Rødt og heller melde seg inn i SIAN som kan arrangerer sine demonstrasjoner - med politibeskyttelse - på en god og fredelig måte.

Når Seher Aydar understreker at det hele handler om at «vi vil ikke bli et land som USA», så må jeg spørre Seher Aydar om hun mener at «Black Lives Matter»-kampanjens ideologiske grunnlag plutselig har forandret seg?

Bak «Black Lives Matter Global Network Foundation» står Alicia Garza (39), Patrisse Cullors (36) og Opal Tometi (36). Opal Tometi jobber med «Black Lives Matter Foundation», og er også administrerende direktør i «Black Alliance for Just Immigration». Denne gruppen assosieres også med «Freedom Road Socialist Organization» som er en marxist-leninistisk gruppe som har mottatt midler fra «Tides Foundation» drevet av George Soros. For de som ikke vet hvem George Soros er, så kan man sjekke det ut litt nærmere.

Disse tre kvinnene som i hovedsak driver «Black Lives Matter Foundation» holder en veldig lav profil, og er ikke med i debattprogrammer eller i samtaler under nyhetssendinger.

Medgrunnlegger av «Black Lives Matter», Patrisse Cullors, sa i en nylig publisert video at hun og hennes medarrangører er «trente marxister» og som gjør bevegelsens ideologiske grunnlag tydelig.

Videoen kan sees her: https://youtu.be/1noLh25FbKI

Patrisse Cullors var tidligere protesjéen til Eric Mann (tidligere agitator for «Weather Underground» sin terrororganisasjon), og tilbrakte år med å absorbere den marxist-leninistiske ideologien som formet hennes verdensbilde.

Istedenfor å holde en lav profil, så er kanskje målet til Seher Aydar og Rødt å lage mest mulig bråk og støy for få innført det motsatte av demokrati og ytringsfrihet slik at man etterhvert slipper å stå frem i media for å ytre seg?

Kanskje Rødt kan «arrangere fremtidige demonstrasjoner på en bedre måte sånn at de både blir fredelige og store, og at mange føler at det er trygt å være en del av det»?