Dagens gudstjeneste er fra Bodin kirke med sokneprest Jan Ivar Vorren, kantor Marit Nergaard, diakon Ingrid Løkken, kirketjener Karl Wika og Dagmar Dahl på fløyte.