– Var du bekymret for om du fikk Pepsi Max under streiken, hvor bekymret vil du da være om vi får en nasjonal sikkerhetskrise sier Øyvind Pedersen, nestleder i Distriktsrådet i HV 14.

Han er en av paneldeltagerne som skal til pers under debatten på Luftfartsmuseet tirsdag kveld.

Arrangementet er et samarbeid mellom Distriktsrådet i HV 14, HV 14, Norsk Luftfartsmuseum, Prosjekt utsyn og Øvelse Nord, og har som mål å fremme samfunnsberedskap og debattere om vi er villig å betale prisen det koster og ha en tilstrekkelig beredskap.

- I et historisk perspektiv tilbake til etterkrigstiden var totalberedskapstanken noe som alle hadde et forhold til, da var det helt naturlig at alle skulle bidra. Vi må igjen få opp tanken om at alle må bidra til totalberedskapen. Det er ikke bare Forsvaret som må gjøre det, men et samarbeid mellom privat næringsliv, det offentlige Norge, frivilligheten og menneskene som bor her som sammen får det til, sier Karl L. Kleve, Konservator ved Norsk Luftfartsmuseum

Se debatten her fra klokken 19:00: