AN minner om "gutteklubben rød" heri en rekke kvinner; Resett/flere kilder forteller at ikke bare politikere men skole-/universitetsfolk samt medieansatte bevisst "hjernevasker" folk flest, ikke minst ungdom. Valg 2021 gir klart fasitsvar heri, uten tvil. Beklageligvis antar jeg AN å følge "trenden" her.

Mine snart 82 år skulle ønske den gamle 1964 Nordlandsposten tilbake, grei redaktør (Ellingsen?) og medarbeidere, kort og godt en nyhetsavis gitt noe "H-toner", da særlig rundt valgkamper.

PS: At NP ble inkorporert i gamle NF var på mange vis en mediemessig ulykke. Jeg har både AN papir/digital, må jo følge med lokalt. Men nærmere kommentater omkring AN gis ikke nå, men svært mange has i mitt bakhode.

Til slutt: Takker for grei ordning for leserinnlegg, har vel blitt stoppet en gang tidligere, noen ganger gitt endret overskrift samt avkorting.