Satser mer på tilflytting og næring, skal reise mindre

Politikerne økte utgiftene med en del hundre tusen kroner da budsjettet for 2021 ble behandlet i formannskapet.