I store deler av Nordland mangler vi enda et stabilt internettilbud og tilfredsstillende mobildekning. Det må vi få en slutt på. Hvis det er en ting pandemien har lært oss så er det hvor viktig det er å være påkoblet sammen, på tross av store avstander. En god internettilgang trenger vi for å kunne følge alt fra forelesninger på universitet, til å få tak i hjelp om du havner i en ulykke.

Senterpartiet mener 100 Mbit/s bredbåndshastighet til alle burde være et absolutt minimum. Vi er i 2021 og utbyggingen av dekning i hele landet er allerede langt på overtid forsinket. Det er uholdbart at folk som ferdes alene i skog og mark eller på sjøen ikke kan føle seg trygge. I slike situasjoner kan det være kritisk å ha god mobildekning og mulighet til å kommunisere med omverden.

Det skal være enkelt å være påkoblet, og man skal føle seg trygg uansett. God mobildekning og høyhastighets internett er derfor helt avgjørende for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne uansett om de er hjemme i egen stue, eller på reise langs kysten eller veinettet i Nordland. God mobildekning og internettilgang er god beredskap, men det er også andre grunner til å satse på utbygging i Nord.

Jeg kan ikke la være å nevne at vi også har et blomstrende næringsliv i Nordland jeg stadig vekk lar meg både imponere stort av. For mange av dem er kanskje behovet for god dekning kanskje på noen måter er sentral i hverdagen for å kunne sikre verdiskaping. Digitaliseringen utvikler seg jo raskt, og gir mulighet for økt innovasjonstakt og omstilling i både privat og offentlig sektor. Da må vi henge med i utbyggingen også.

På mandag kveld stenger valglokalene, og jeg håper etter det at Senterpartiet får mulighet til å jobbe for å gjøre Norge til et gigabitsamfunn. All videre utbygging av bredbånd må bidra til å legge til rette for det. Senterpartiet vil ha en kraftig satsing på utbygging av høyhastighetsbredbånd i nord. Det skal ikke mangle dekning der folk bor eller driver næring.

Godt valg!