Gå til sidens hovedinnhold

Sats på vannkrafta

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Espen Barth Eide har i AN 24/7 2020 en kronikk hvor han fremhever muligheten for å effektivisere vannkraftsystemet vårt. Vel og bra at politikere innser det. AP burde kreve en oppgradering av vannkraftsystemet. Han presenterer ikke direkte tall for hvor mye en kan få ut av en slik effektivisering, det kan jo være greit å vite. Store Norske Leksikon har en grei oversikt over mulighetene (snl.no).

Fra NVE.no: «Vannkraftsystemet har en normal årsproduksjon på 133,4 TWh og en samlet effektkapasitet på over 31 000 MW. I Norge har vi over 800 magasiner som gir mulighet til å lagre vann tilsvarende 86,5 TWh, noe som utgjør nesten 70 prosent av midlere årsproduksjon. Norge har om lag halvparten av Europas samlede magasinkapasitet. Stor lagringskapasitet (høy andel magasin) og høy installert effekt gir det norske vannkraftsystemet stor fleksibilitet.»

Total årsproduksjon tilgjengelig ifølge overstående er 271,56 TWh, dvs. omtrent det dobbelte av normal årsproduksjon, men magasinkapasiteten og andre forhold gjør at dette kan en neppe oppnå, se snl.no.

Tidligere har jeg referert til at det er installert 1500 vindturbiner med en årsproduksjon på 8,2 TWh, og maks ytelse på 2582 MW (AN.no). Barth Eide refererer at forskere ved NTNU mener vi kan høste 10-15 % av årsproduksjonen ved oppgradering av vannkraftsystemet, dvs. 13 – 20 TWh. En må mer enn doble vindparken for å oppnå det samme med vindkraft. I tillegg må en reservere balansekraft fra vannkraftsystemet tilsvarende den maksimale ytelsen av en dobling av vindparken, dvs. ca. 45 TWh. Samtidig fjerner en 1500 km2 landareal fra bruksareal for befolkningen og turister, og dreper ned insekter og fugler.

Det er all grunn til å se på oppgradering av vannkraftsystemet vårt, og skrinlegge vindkraften en gang for alle. Det «grønne skiftet» bør også legges på historiens skraphaug. Det er ikke mye grønt i klimahysterikernes løsning på energiproblemene. Den langsiktige løsningen på energiproblemene verden står ovenfor er atomkraft basert på Thorium som brennstoff. Da kan en også bli kvitt avfallsproblemene vanlige atomkraftverk gir. Norge er i den heldige situasjon at vi har nok av Thorium om etterslektene vet å forvalte forekomstene. Det er ingen god forvaltning å øde ut 40 milliarder kr årlig på såkalte klimatiltak uten virkning.

Kommentarer til denne saken