Klimasystemet, jorden, havene og atmosfæren, tilføres energi fra ulike kilder.

Solen er absolutt største bidragsyter. Jordens indre, industri, urban oppvarming er andre mindre kilder.

En global oppvarming får man fordi det avgis mindre energi enn det som skapes / tilføres. 0,02 grader per år akkurat nå, iflg. 40 års trend.

Atmosfærens egenskaper.

Atmosfæren isolerer for avgang av energi fra klimasystemet. Alle deler / gasser deltar i prosessene. Fysikkens lover styrer, i.e. termodynamikk.

CO2 er 0,04% av atmosfæren, og er således med på å definere atmosfærens samlede isolerende egenskaper.

CO2 øker med 1.5 ppm som utgjør 0.00015% av atmosfæren. Denne økningen kommer fra naturlige og menneskeskapte utslipp. Menneskenes bidrag til økningen er 0,06 ppm som utgjør 0,0000006% av atmosfæren.

Dette endrer ikke atmosfærens isolerende egenskaper målbart.

Gassene i atmosfæren, herunder CO2, skaper ikke ny energi i klimasystemet slik drivhuseffekt hypotesen påstår!

Havene og atmosfæren forflytter energi i systemet og bidrar slik til avgrenset oppvarming i begrenset tid og region. Dette er ikke global oppvarming.

CO2 tilfører ikke klimasystemet energi!

Menneskene styrer ikke global oppvarming!

Si opp Parisavtalen. Ta initiativ til å avvikle Klimapanelet (IPCC).

Kilder:

Global gj.sn. temperatur målinger: RSS (Remote Sensing System)

CO2 i atmosfæren målinger: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

Anslag av menneskenes CO2 utslipp: FN World Bank.

Anslag av verdens CO2 utslipp, naturlig og menneskeskapt): FN IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)