Dette må du huske på før Sankthansbålet tennes i helga: – Kan medføre straffe- og erstatningsansvar

Feiring: I helgen skal det brennes bål i hele Salten.

Feiring: I helgen skal det brennes bål i hele Salten.

DEL

Sankthansbål er en hyggelig tradisjon, men man må sørge for å ha godkjennelsen i orden. Årets sankthansaften er på søndag 23. juni.

– Selv om skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig, så man ikke forårsaker brann, sier Rolf Søtorp administrerende direktør i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Advarer

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av Sankthans.

– Det er ikke fritt fram å tenne bål på sankthansaften. Hva som er tillatt av åpen brenning er regulert i forskrift i den enkelte kommune. Normal praksis er at man melder til 110-sentralen hvor det er planlagt sankthansbål, slik at unødige utrykninger unngås, sier Rolf Søtorp.

– Hvis du ikke allerede har søkt tillatelse er nok fristen ute for i år, men sjekk hva som gjelder for din kommune, oppfordrer direktøren.

Straffe- og erstatningsansvar

Rolf Søtorp viser til at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild nær skog og utmark.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

– Ved spesielt stor brannfare kan kommunene gjennom lokal forskrift innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden, sier Søtorp

– Det å gjøre opp ild utendørs handler om mer enn bålbrenning. Det er viktig å gjøre gode vurderinger også ved bruk av engangsgriller, poengterer han.

Han minner også om at uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander, kan medføre straffansvar og erstatningsansvar.

Unngå miljøavfall

Erfaring viser at noen benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan utgjøre en risiko, men også hva som brennes.

– Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre, sier Rolf Søtorp.

Brannvernforeningen minner samtidig om at sankthansbål må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

– Før bålet tennes må man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket, opplyser foreningen.

Advarer mot bensin

– Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, påpeker Rolf Søtorp.

Om noen skulle være uheldig å pådra seg en brannskade er det viktig å kjenne til 20–20 regelen. Den innebærer at skaden må kjøles ned med rundt 20 graders vann i 20 minutter.

– Ved mistanke om en alvorlig brannskade på personer må man snarest ringe 113, understreker Søtorp.

Her er noen enkle huskeregler for bålbrenning:

Noen viktige huskeregler og nytige tips over hva som er forbudt, fra Norsk brannvernforening:

  • Før du setter i gang, sjekk hvilke regler som gjelder i din kommune slik at du har tillatelsen i orden
  • Sjekk skogbrannvarselet til yr og ta hensyn til vindforhold
  • Før du tenner opp, sørg for å ha tilstrekkelig med slokkemiddel tilgjengelig
  • Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det og bør være edru
  • Ha god avstand til bygninger og brennbart materialet er forbudt å tenne bål på svaberg, det gjelder også engangsgrill
  • Det er forbudt å brenne plast og annet søppel
  • Bålet skal være helt slokket før du forlater det

Artikkeltags