Gå til sidens hovedinnhold

Samiske interesser i EU

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På et tidspunkt så EU på muligheten for å verne alt nord for polarsirkelen. Dette ville fått ekstreme konsekvenser for samenes liv og virke, samt for industri i nord. Heldigvis ble dette stoppet av Nord-Norge kontoret i Brussel, men det er et eksempel på hvor små samiske, eller generelt norske interesser blir i det store bildet. Det er veldig usikkert om EU vil gi samme støtteordning til reindrifta som Norge gjør i dag, i likhet med sjøsamiske interesser som fiskeri gjennom et eventuelt felles EU-hav. Vil samiske rettigheter bli beskyttet i EU? Vi har sett eksempler på hvor vanskelig EU har vært med inuittene i Grønland med jakt og hvordan deres livsstil.

Samiskes rett til vann, land og eiendom kan bli truet av at deres naturressurser skal styres fra EU. Det er viktig for reindrifts eiere at dem har ansvar for deres beiteområder, hvis ikke kan dette få fatale konsekvenser for reinsdyrene. i 1968–1982 var det stor demonstrasjon ved Altavassdraget fordi regjeringen ville utbygge den, noe som kunne gitt svært alvorlige konsekvenser for miljø og reindrift. Dette var en lang kamp for samene, da kan man undres hvor lenge minoriteten har ventet om EU har noe dem skulle sagt.

Det er langt fra Säpmi til Oslo, men det er enda lengre fra Säpmi til Brussel. Om samene har lite påvirkningskraft i Norge, vil de ha enda mindre i EU, et system som i stor grad er preget av forskjellige og kolliderende interesser. EØS og Schengen har nok påvirkning på samenes hverdag gjennom avtaler Norge har, som berører alle nordmenn.

Regjeringen burde heller tenke på og vedta at Samenes Nasjonaldag blir likestilt som 17 mai, slik som EU burde beskytte sine minoriteter i Grønland i stedet for og lage politikk på hva som kan kalles pølse eller ikke.

Kommentarer til denne saken