TV-nyheter 9. desember 2022. Reporter Kadafi Zaman intervjuet en prins fra Qatar. Qatar er en søkkrik oljenasjon akkurat som Norge. Prinsen kunne fortelle at i Qatar er strøm og vann gratis. Landet har ingen skatter. Myndighetene har bygget opp landet med infrastruktur og velstand for befolkningen.

Undertegnede kjenner ikke til leveforholdene for hvermannsen i landet, og finner det noe problematisk å drive en velferdsstat uten skatter, men uten å overføre forholdene direkte til Norge, må det være lov å trekke noen sammenligninger.

I den søkkrike oljenasjonen Norge råtner kirker og andre kulturbygg på rot, det er etterslep på ørten milliarder på oppgradering av over hundre år gamle vann- og kloakkledninger, veier og tuneller forfaller, helsevesenet er underfinansiert og det er skrikende mangel på sykepleiere, fattigdommen øker. Dette skjer til tross for kolossal skattebyrde på folk og næringsliv.

I Norge sendes pengene ut av landet. Hele verden blir overstrødd av norske oljemilliarder. Regjeringer av vekslende valør har i femti år prioritert land i Afrika og Asia framfor egen befolkning. Nå er det EU som står for tur. Norge skal være EU sitt «batteri». Norge skal hjelpe Europa i strømkrisen. At gamlemor i Karasjok og gamlefar i Folldal må bruke skjerf og lue innendørs affiserer ikke politikerne. Beklager språkbruken, men fyttikatta!