- Samfunnet trenger varslere

Varslet: Wanja Sæther så seg nødt til å bruke advokat for å få bukt med det hun mener er for dårlig oppfølging av voldsutsatte barn.

Varslet: Wanja Sæther så seg nødt til å bruke advokat for å få bukt med det hun mener er for dårlig oppfølging av voldsutsatte barn.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Krisesentersekretariatet gir sin fulle støtte til Wanja Sæther. Torsdag setter Ap varslere på agendaen i bystyret.

Krisesenteret i Bodø har hyret advokat for å få tilsyn med barneverntjenesten i Bodø kommune. Uheldig, mener noen. Nødvendig, mener andre.

Støtte

Nå får daglig leder Wanja Sæther støtte fra Krisesentersekretariatet i Oslo, som i en uttalelse skriver følgende:

– Krisesentersekretariatet synes det flott at lederen ved krisesenteret i Bodø setter barns rettsvern så høyt, og at hennes kamp og bekymring for voldsutsatte barna har medført at hun har sett seg tvunget til å engasjere advokat for å få til endring av et system som svikter de mest sårbare barna.

Uttalelsen er undertegnet Tove Smaadahl og peker på en nasjonal trend: Barnevernet tar ikke på alvor voldsutsatte barns rettsvern i stor nok grad.

Til bystyret

Når bystyret i Bodø møtes i morgen, står blant annet varsling på agendaen. I et spørsmål signert Ida Pinnerød (Ap), blir ordfører Ole Henrik Hjartøy bedt om å svare på om han mener Bodø kommune har et godt system for å håndtere varsler og oppfølging av varslere.

– Retten, men også plikten, til å varsle er viktig for den som varsler, for saken men kanskje aller mest for kommunen som helhet. Det er viktig at den som varsler om alvorlige forhold gis en garanti for at budskapet og innholdet i varselet tas på alvor, og det er viktig at varslere opplever det trygt å varsle om alvorlige saker, sier Pinnerød.

Varsling på agenda

Det er ikke bare i Bodø kommune at varsling har vært aktualisert. Temaet har vært på dagsorden i både nasjonale og internasjonale medier de siste ukene, med markeringer i flere europeiske byer. Edward Snowden fikk Bjørnson-prisen. Varsleren i Monica-saken ble tildelt Fritt Ord-prisen for innsatsen. Budskapet er: Samfunnet trenger varslere.