NSBs pendlerrute mellom Rognan og Bodø har igjen økt passasjertilfanget.

I første kvartal har togstrekningen hatt nærmere 29 prosent vekst.

Det skriver NSB i en pressemelding, gjengitt av NRK.

– Årsaken er at publikum merker i større grad at toget er en effektiv og komfortabel måte å reise på. I tillegg tror jeg at de som pendler synes det er en rimelig transportmåte, sier Bjørn Tore Hansen, som er salgs- og markedsansvarlig for Nordlandsbanen, til NRK.

LES MER: Denne togstrekningen har vokst mest (+)

Over 46 000 passasjerer reiste mellom Rognan og Bodø i årets første kvartal.

For regiontogene på Nordlandsbanen er tallet 160 143 passasjerer på strekningen Bodø-Trondheim.

– Regiontogene på Nordlandsbanen mellom Bodø og Trondheim har en økning på to prosent i første tertial sammenlignet med fjoråret, sier Bjørn Tore Hansen.

Totalt har NSB registrert 21,5 millioner togreiser i løpet av årets første fire måneder. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med 2016.