- Vi har fått henvendelser fra publikum som frykter eller har opplevd sammenstøt mellom de myke trafikantene i undergangen vest for Gamle Riksvei. Derfor gjør vi nå noen justeringer slik at undergangen skal oppleves tryggere, både for de som sykler og de som går, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Den gamle merkingen er fjernet og det er merket på nytt igjen som sykkelveg med fortau; det vil si et sykkelfelt i hver retning og et fortau.

Merkingen er forsterket med at det er frest riller i asfalten, skriver Statens vegvesen på sine sider.

- Merkingen og rillene er en midlertidig straksløsning. Hvis erfaringene er gode skal vi etablere denne permanent, blant annet med kantstein mellom sykkelvegen og fortauet.

Statens vegvesen opplsyer at det også er bestilt nye skilt.

- Det er gledelig at så mange sykler og går, noe som er helt i tråd med målene for Bypakke Bodø. Nå som gang- og sykkelvegen langs riksveg 80 mellom Skjæringa og Thallekrysset er stengt, er det enda flere som bruker Gamle Riksvei enn før. Selv om vi gjør noen forbedringer i denne undergangen, vil vi be de myke trafikantene om å være oppmerksomme og vise hensyn til hverandre.

Undergangen i Olav V gate ble tatt i bruk i november i fjor.

- Nå tar vi med oss erfaringene herfra til de øvrige undergangene vi bygger i Thallekrysset og i Bodøelvkrysset, sier Bardal.