Stort flertall for utbygging av jernbanen: – Det er et ønske fra befolkningen som må tas på alvor