Denne gaven skal minne dem om hvor bra prosjektet er

Statssekretærene Øystein Bø og Tom Cato Karlsen fikk hvert sitt kinderegg av ordfører Ida Pinnerød. Det skal symbolisere at flyplassprosjektet oppfyller tre ønsker på én gang.

Statssekretærene Øystein Bø og Tom Cato Karlsen fikk hvert sitt kinderegg av ordfører Ida Pinnerød. Det skal symbolisere at flyplassprosjektet oppfyller tre ønsker på én gang. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) er full av optimisme etter at Avinor og Forsvarsbygg torsdag overleverte hver sin rapport til hver sin statssekretær om det store flyplassprosjektet i Bodø.

Til statssekretærene Tom Cato Karlsen (Frp) og Øystein Bø (H) hadde hun også med en symbolsk presang når spørsmålet nå skal inn i de avgjørende rundene på rikspolitisk hold.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon – eller som mange vil si – et klassisk kinderegg. For det første leser det situasjonen for rullebanen i Bodø som fornyes. For det andre gir det Bodø og landsdelen helt nødvendige utviklingsmuligheter. Og for det tredje: Som den gode forsvarsbyen vi er: til og med Forsvaret får penger, sa Pinnerød før hun overleverte et kinderegg til hver av statssekretærene.

2600 meter rullebane

Lufthavnsjef Inger Hilde Tobiassen la ingen bremser på optimismen da hun torsdag overleverte en rapport til statssekretær Tom Cato Karlsen om Avinors rolle i prosjektet Ny by – ny flyplass.

– Avinor kan drive flyplassen der den er i dag, men det er ikke noen smart løsning i et byperspektiv, sa Inger Hilde Tobiassen under arrangementet på Norsk Luftfartsmuseum torsdag.

Nye tall viser at en ny komplett lufthavn med 2600 meter rullebane vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

Med så lang rullebane vil Bodø lufthavn i framtida ta mot Boeing 787 og Airbus 340.

KAN bli billig

Dersom flyplassprosjektet ikke blir realisert, må Avinor bruke mellom 1,4 og 1,6 milliarder kroner på å opprettholde den nåværende flyplassen, med en sideforskyvning av rullebanen.

Det vil dermed bli nødvendig med ekstern finansiering på anslagsvis mellom tre og tre og en halv milliard.

I en annen rapport peker Forsvarsbygg på at det kan selges eiendommer for mellom 2,8 og 3,8 milliarder kroner når Luftforsvaret trekker seg ut av tidligere Bodø Hovedflystasjon.

Det KAN bety at dette blir et svært billig prosjekt når saken i løpet av våren skal vurderes inn i Nasjonal Transportplan. Men det avhenger blant annet av hvordan pengene etter eiendomssalgene fordeles.

Lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen sa dette om en mulig tidsplan:

– Nasjonal transportplan blir behandlet nå på våren. Rett etter starter vi med prosjektering og regulering, KS 2, et arbeid som vil pågå i 2018, 2019 og 2020. Beslutningspunkt med behandling i statsbudsjettet 2010–2021. Med den her framdriften vil vi kunne få satt i drift en ny flyplass i 2024–2026.

– En ny lufthavn i Bodø og ny by vil være et internasjonalt foregangsprosjekt på hva som vil være mulig å få til med framtidsrettet teknologi, innovasjon og forskning. Det vil være et utstillingsvindu, sa Tobiassen.

Fikk frysninger

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet er imponert over jobben som er gjort i Bodø.

Han gir uttrykk for at han knapt hadde hengt av seg jakka på sin første dag på kontoret før daværende ordfører i Bodø, Ole H. Hjartøy, kom på besøk.

– Første gang jeg så skisser av dette prosjektet fikk jeg nesten frysninger på ryggen. Wow! tenkte jeg, sa Øystein Bø.

Overfor an.no utdyper han at han mener prosjektet bør bli realisert.

Overlevering av Avinor og Forsvarsbyggs rapport til Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Overlevering av Avinor og Forsvarsbyggs rapport til Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet Foto:

– Om det er mulig å si nei til det, skal jeg ikke uttale meg om. Men personlig mener jeg dette er et prosjekt som vi MÅ jobbe sammen for å prøve å få til.

Bø sier at det fortsatt er mye jobb som gjenstår.

– Det som nå er viktig er at vi håndterer denne eiendommen på 5. 000 mål på en måte som gjør at vi kan sikre den verdistigningen som byen trenger, sier Bø og peker på utfordringen rundt miljø og opprydding som det andre viktige sett fra Forsvarets side.

– Bemerkelsesverdig snuoperasjon

Også Forsvarsbyggs Skifte eiendoms direktør for virksomhetsstyring og økonomi, Marit Leganger, gir uttrykk for at Bodø kan være stolte over hva de har fått til så langt i denne saken.

– Når forsvaret trekker seg ut på grunn av omstrukturering, er det ofte en trist beskjed for en kommune og et lokalsamfunn, for det representerer arbeidsplasser og det genererer mye næring. Men vi må si at møtet med Bodø kommune rett etter at Stortingets beslutning var en bemerkelsesverdig snuoperasjon. Fra å være nede snudde man utrolig raskt og så det positive mulighetene som åpner seg. Det tror jeg ikke vi i vår 15-årige historie har opplevd før.

I rapporten peker Forsvarsbygg på at det kan selges eiendommer for mellom 2,8 og 3,8 milliarder kroner.

Overlevering av Avinor og Forsvarsbyggs rapport til Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Overlevering av Avinor og Forsvarsbyggs rapport til Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet Foto:

Her er et sammendrag av rapporten fra Avinor:

Ny lufthavn i Bodø i 2024–2026 
Dersom Stortinget gir sin tilslutning til bygging av ny lufthavn i Bodø i tilknytning til behandlingen av Nasjonal Transportplan i år, kan denne stå klar i 2024–2026. I tillegg til avklaring av de finansielle rammebetingelsene, forutsetter dette blant annet god framdrift i det kommunale planarbeidet og i Forsvarets kartlegging og opprydding av miljøforurensning. Dette framgår av en ny rapport fra Avinor.

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskost­nader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen.

Positivt for byen
– Hovedbegrunnelsen for Avinors og transportetatenes anbefaling om å flytte lufthavnen 900 meter sør for dagens lufthavn, er at en flytting vil frigjøre arealer som skaper en positiv utvikling for byen. Den nye rapporten bekrefter at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil gi muligheter til å skape et innovativt og effektivt lufthavnkonsept med svært gode flyopera­tive forutsetninger. Dessuten vil flystøyen i byen bli betydelig redusert med den nye lufthavnen, forteller konserndirektør Jon Sjølander i Avinor.

4,5-5 mrd. kroner 
Investering i en ny lufthavn i Bodø er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt for Avinor. Prosjektet forutsetter en betydelig ekstern finansiering. Ny lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, ter­minalbygg og nødvendige driftsfasiliteter for Avinor er anslått å koste mellom 4,5 og 5,0 mrd. kroner. I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning. Dette forutsettes dekket av Forsvaret. Kostnadene til fjerning av Forsvarets infrastruktur skal utredes senere og inngår ikke. Veier og teknisk infrastruktur utenfor lufthavnens område forutsettes dekket av veimyndighetene eller andre.

Avinors egenandel av finansieringen av ny lufthavn er anslått å utgjøre mellom 1,4 og 1,65 mrd. kroner. I egenandelen inngår de tiltak Avinor ville gjort i dagens lufthavn i et 20-års perspektiv, herunder flytting av rullebanen 80 meter mot sør og en utvidelse av dagens passasjerterminal, samt et anslag av verdiene av Avinors bygg og grunneiendom som kan realiseres ved flytting. Det er ikke estimert kostnad til erverv av arealer.

På basis av ovennevnte legges til grunn at det er nødvendig med ekstern finansiering på mellom 3,1 og 3,6 mrd. kroner. Som grunnlag for en finansieringsplan har Forsvarsbygg på oppdrag fra Forsvarsdepartementet utredet en statlig eiendomsstrategi for hvordan verdistigningen for arealene som kan benyttes til byutvikling kan bidra til finansiering av ny lufthavn.

Sivil lufthavn
En ny lufthavn vil være dimensjonert etter sivile behov. Det foreslås en rullebane med asfaltert lengde
2 600 meter i begge retninger. Dette medfører tilstrekkelig operativ rullebanelengde for at fly av typen Boeing 787 og Airbus 340 vil kunne operere til vestkysten av USA uten begrensninger.

Forsvaret utreder Bodø lufthavns framtidige rolle i totalforsvarssammenheng. Detaljer knyttet til dette vil bli avklart i løpet av 2017. Avinor har ikke inkludert noen kostnader relatert til spesifikke Forsvarsbehov.

Innovasjon og ny teknologi
Avinor vil ved etableringen av den nye lufthavnen gjøre bruk av ny teknologi og innovative løsninger som gir effektiv drift, reduserte investeringer og bedre passasjeropplevelse. Lufttrafikktjenesten på nye Bodø lufthavn skal drives ved bruk av fjernstyrt tårn fra en tårnsentral lokalisert ved dagens lufthavn.

Bygging av ny lufthavn vil fram til 2022 foregå samtidig med at Forsvaret har aktivitet på flystasjonen. Gjennomføringen av byggeaktivitetene og forutsetter godt samarbeide mellom partene.

Her er hele rapporten på 52 sider i pdf-format:

Rapport – Ny lufthavn Bodø – Kostnader og gjennomføringsplan – Desember 2016.pdf 

Før pressekonferansen:

Statssekretærene Tom Cato Karlsen (Frp – Samferdselsdepartementet) og Øystein Bø (H – Forsvarsdepartementet) kommer da til Bodø for å få konklusjonene til Avinor og Forsvarsbygg med tanke på økonomi og deres roller knyttet til finansiering av prosjektet.

I en presseinvitasjon fra Avinor heter det:

«Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen.

Samtidig har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre en utredning av en statlig eiendomsstrategi for Bodø Flystasjon. Under dette oppdraget har Forsvarsbygg også utredet kontantstrømmer som grunnlag for en finansieringsplan.

Rapportene fra de to utredningene blir overlevert til henholdsvis Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet på Luftfartsmuseet i Bodø torsdag 26. januar kl. 11:00. "

Les også: Statsministeren: – Vi har ambisjoner om å flytte flyplassen i Bodø

Les også: Lite synlig i departementet: – Den samlede jobben er viktigst

Les også: Bodø Lufthavn er vinterkledd. Skjebnen er avgjort før den er sommerkledd. – Det er nå eller aldri! 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken