Snøoverbygget som brant ned i sommer bygges opp igjen og blir helt som det var

Bane NOR skal bygge opp snøoverbygget som brant i sommer på Bjørnfjell slik at det blir helt som det var.