Forsinkelser på tunnelene langs kystriksveien skaper hodebry. Entreprenøren kan få 40.000 i døgnmulkt

Artikkelen er over 2 år gammel