I disse sommertider er det en mange som kjører rundt med campingvogn på slep, eller med en campingbil. Det mange glemmer er å sjekke lastekapasiteten, og ender med å kjøre for tung last.

Nå går Statens Vegvesen ut med en oppfordring til de som fortsatt har ferie til gode, og har tenkt seg ut på veiene.

- Vekta påvirker hvordan bilen oppfører seg. Ikke minst har vekta mye å si når man skal bremse, sier Marianne Moe i vegvesenet.

På deres egne nettsider kan du gå inn og bruke vektkalkulatoren for å finne ut om du er innenfor grensene. Moe håper at flest mulig benytter seg av denne.

- Vi vil også minne folk på at det er viktig å sikre alle løse gjenstander som er med på ferieturen. Løse gjenstander vil bli slengt framover om man må bråbremse. For eksempel vil en usikra iPad rase framover med en kraft på 96 kilo om det oppstår en kollisjon i 100 kilometer i timen, sier Moe.