I forrige uke ble 110 reinsdyr drept av tog på Nordlandsbanen. Onsdag ble det meldt om en ny påkjørsel. Nå forserer Bane Nor byggingen av et nytt reingjerde.

De nye påkjørslene skjedde litt før klokken ni onsdag morgen, bare 2 mil sør for stedet der påkjørslene skjedde i forrige uke, opplyser Bane Nor.

– Dette skjedde på en strekning vi ikke hadde satt ned farten på ettersom det ikke har vært observert reinsdyr i nærheten. Vi har nå forlenget saktekjøringsområdet på denne strekningen fra 5 kilometer til 3,2 mil, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til NTB.

Reineier Ole Henrik Kappfjell opplyser til NRK at det var 17 dyr som ble drept, og at han selv måtte avlive tre av dem.

Folke-Olsen betegner påkjørslene som tragiske og understreker at Bane Nor nå skal se på hva de kan gjøre for å unngå at slike påkjørsler skjer.

Flere tiltak

– Vi vil undersøke hvilke tiltak det er mulig å sette inn. Det er jo generelt mye rein langs Nordlandsbanen, men jeg kan ikke huske at det har vært så mange og så mange påkjørsler på så kort tid, sier hun.

Bane Nor kommer til å forsere bygging av et viltgjerde som opprinnelig var planlagt satt opp i 2019–2020. I stedet vil byggingen nå starte allerede neste år.

Gjerdet vil gå over en strekning på 25 kilometer og bli plassert på den mest utsatte strekningen. Samtidig vil et eksisterende gjerde bli forlenget.

Fram til 1. desember vil Bane Nor i tillegg videreføre saktekjøringen fram til desember, da det er meningen at reineierne skal flytte reinflokkene.

Blir anmeldt

Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener Bane Nor ikke gjorde nok for å hindre påkjørslene i forrige uke og har politianmeldt jernbaneforetaket.

–Disse situasjonene er jo noe alle beklager, men når det skjer igjen og igjen over flere år, ja da er det kanskje ikke nok å bare beklage. Da må man kanskje også plassere ansvaret et sted, og det er det vi forsøker å gjøre ved en politianmeldelse nå, sier NOAH-leder og veterinær Siri Martinsen til NRK.

Bane Nor ønsker ikke å kommentere anmeldelsen.

Hastemøte

Fredag skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) møte representanter for sametingsrådet. Statsråden innkalte til et hastemøte etter forrige ukes påkjørsler, som skjedde i reinbeitedistriktet Jillen Njarke sør for Mosjøen. Sametingsrådet har flere ganger bedt om et slikt møte.

– Slike påkjørsler er totalt uakseptabelt, og vi forventer at Solvik-Olsen gjør dette tindrende klart overfor Bane Nor. I dette møtet vil vi legge fram strakstiltak som må settes i gang fortest mulig, for å hjelpe reindriftssamene i denne krisesituasjonen, sa sametingsråd Silje Karine Muotka til NTB tirsdag.

Spørretimen

Solvik-Olsen må også forberede seg på spørsmål fra Venstre i Stortingets spørretime neste onsdag. Partiet har sendt inn et skriftlig spørsmål om hvilke tiltak statsråden vil sette inn.

Ifølge Venstre har NINA (Norsk institutt for naturforskning) fastslått at et viltgjerde vil være det mest effektive tiltaket for å få ned antallet, noe både Sametinget, reineiere og Venstre slutter seg til.

NRKs tall viser at over 3.300 dyr, da også inkludert sau og elg i tillegg til tamrein, har blitt kjørt ned av tog på Nordlandsbanen de siste fem årene. Disse tallene er bekreftet av Bane Nor.

Reinsdyrpåkjørslene forrige uke har også blitt omtalt hyppig i internasjonale nyhetsmedier.