Nå blir det lettere å søke dispensasjon

Byggegrense

Byggegrense

DEL

Statens vegvesen og KS har samarbeidet om en ny tjenesten som gjør det enklere å søke om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Den nye tjenesten ligger tilgjengelig på vegvesen.no og flere kommuner vil også lenke direkte til tjenesten fra egne nettsider.

Sparer tid

Hvis du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei må du søke om dispensasjon fra byggegrense. Det gjelder enten du skal bygge en ny bygning, tilbygg eller påbygg og det er i konflikt med byggegrensen mot offentlig veg.

– Byggegrensen kan være fastsatt enten i reguleringsplan, i kommuneplanens arealdel eller i vegloven. Enten det gjelder søknad om dispensasjon fra byggegrense ved riksvei, fylkesvei eller kommunal vei - nå blir søknadsprosessen mye greiere! Den nye tjenesten hjelper søkerne så den sendes til rette instans enten det er til kommune, fylke eller til Vegvesenet, forklarer avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Statens vegvesen.

Blir enklere

Grendstad forklarer at når søkeren logger seg inn og oppgir hvilken eiendom det gjelder, kommer det opp et kart over det aktuelle området. Der må søkeren sette en markør på den vegen der han ønsker å bygge nærmere enn det byggegrensen tillater. Søknaden vil dermed tilføres data fra relevante registre hos blant annet Vegvesenet og Kartverket, som veistatus og plansituasjon, trafikkmengde, fartsgrenser, ulykker, støyforhold og mye annet.

Søkeren må også legge ved en situasjonsplan som viser hvordan tiltaket er tenkt plassert i forhold til vegen. Alt dette summeres opp i et digitalt saksgrunnlag som sendes til den aktuelle vedtaksmyndigheten.

Åpnes for alle

I utviklingen av den nye tjenesten har kommunene Os i Hordaland, Stjørdal og Bergen bidratt som pilotkommuner. I dag åpnes tjenesten for alle kommuner.

– Vi gleder oss til å åpne tjenesten både for søkere og for kommunene. Vi håper og tror at alle kommer til å bli fornøyde, sier Grendstad i pressemeldingen.

Artikkeltags