Skal besette 127 nye stillinger. Nå har 48 fått jobbtilbud