Byggingen av de utdaterte Sørfold-tunnelene fra 1970-tallet falt ut av statsbudsjettet også denne gangen. Til tross for at de to Nordlandsrepresentantene i samferdselskomiteen (Mossleth og Fageraas fra Sp og SV) høyt og hellig hadde lovt sikker plass.

Trist å vite da at dersom vi hadde hatt sete i Brussel hadde kravet derfra vært at tunnelene måtte oppgraderes og prioriteres av trafikksikkerhetshensyn. Regner med at vår EU-vennlige statsminister snarest tar en alvorsprat med toppene i Senterpartiet og SV om dette.

Mandag 12. desember skal Statsministeren, Kongen og Kronprinsen klippe over snoren til landets hittil største samferdselsprosjekt. Jernbanetunnelen Oslo-Ski får dobbeltspor og dimensjoneres for 250 km i timen. Reisetiden fra Ski halveres til 11 minutter (!). Budsjettet har sprukket flere ganger - det ferskeste prisanslaget er nå på 36,8 milliarder - pengene flyter i sør!

Den dobbeltsporede jernbanen var opprinnelig ment å gå til Halden. Tilsvarende Inter City tog ble påbegynt fra Oslo til Lillehammer og Skien. Delvis er slike prosjekter nå lagt på is. Hovedårsaken til det er de formidable kostnadsoverslagene som truer med å velte Bane Nors overoptimistiske jernbanebyggere.

I tillegg til kostnadssprekkene og opprustning av vognmateriellet minker kollektivtrafikken i takt med økende bruk av hjemmekontor samt mer veiutbygging inn mot Oslo. Til tross for dette legger VY opp til hyppigere avganger både på hverdager og i helgene. Minkende trafikk vil også føre til løpende inntektsbortfall for jernbaneselskapet.

Alt i alt vil både økningen av byggekostnadene og forventet lavere driftsinntekter føre til svekket økonomi i jernbanedriften. Finansieringskravene vil øke, dvs mer press på statsbudsjettet. Det er all grunn til å frykte ytterligere press på behovene til investeringer og drift av samferdsel i våre distrikter. Som statsminister Gro så riktig sa set: Investeringer til Sørfold-tunnelene kan i verste fall bli ytterligere utsatt utover årets tilbakeslag. Spesielle krav må derfor stilles til regjeringspartienes samferdselspolitikere i årene fremover, sælig i drakampene innenfor eget parti!