Solberg-regjeringen foreslo i vinter å bygge

  • Nye flyplasser i Bodø og Rana
  • Nye E6-tunneler i Sørfold
  • Ny E10 til Lofoten og Vesterålen
  • Flere nye fiskerihavner
  • Et skikkelig samferdselsløft for Nordland!

Under valgkampen i Nordland i høst gikk både Ap og Sp høyt på banen ved å kreve økte bevilgninger til fylkesveiene, større rabatter på fergene og lavere avgifter på kortbanenettet.

Statsbudsjettet for 2022 legger Solberg & co. fram 12. oktober. Dersom Støre-regjeringen ønsker å gjøre endringer, må det skje i løpet av noen korte uker i høst. Det er mest sannsynlig at endringer blir av symbolsk art. Større omprioriteringer vil derfor bli skjøvet inn i framtiden – det blir sikkert for strevsomt å innfri mange valgløfter på kort tid.

Men tåler Ap/Sp-velgerne at valgløftene ikke umiddelbart blir oppfylt?