Det er tydelig at valgkampen nærmer seg slutten når Arbeiderpartiets toppkandidater og Nordkalottfolkets Vibeke Larsen bruker mest tid på feilaktige og nedsettende beskrivelser av NSR. De ville nok sikkert tjent mer positiv oppmerksomhet på å bruke tid på egen politikk og løsninger i medieutspill, men så får vi da anledning til å tilbakevise disse påstandene og å fremme våre løsninger i tilsvaret.

Sametingsrådet har besøkt svært mange kommuner i Sápmi, og har god dialog med ordførere og kommunestyrer om alt fra samiskundervisning og opprettelse av samiske barnehager til næringslivsutvikling og arealbruk. Veldig ofte med svært gode resultater, noe vi for eksempel ser med at flere kommuner setter i gang prosesser med innlemmelse i det samiske språkforvaltningsområdet og når vi reviderer og undertegner samarbeidsavtaler med kommunene og fylkene.

Samarbeid og dialog med myndigheter på alle nivåer utgjør en svært stor del av virksomheten, og sånn skal det være. NSR prioriterer de samiske innbyggerne i kommunene. En kommune har ikke følelser, framtidsdrømmer eller behov – det er det folkene i kommunen som har.

Hvis lille Ella står i fare for ikke å få samisk barnehageplass fordi den samiske barnehagen blir truet med nedleggelse i kommunens budsjettbehandling, så er vi der for henne. Hvis sjøsamiske fiskere opplever å miste tilgang til fjordfisket sitt, så står vi på deres side. Det mener vi er Sametinget sin oppgave.

Ta som eksempel Vefsn kommune, som ikke har brydd seg om Jillen Njaarke reinbeitedistrikt sin bønn om å få slippe Øyfjellet vindkraftverk midt i deres flyttlei. Hvis Sametinget skal følge resepten Arbeiderpartiet utskriver, nemlig å dyrke vennskap med politikere i kommunen og ikke uttale seg kritisk i offentligheten – vil ikke det være å svikte reindriftsfamiliene?

NSR går til valg med å garantere et sterkt Sameting som evner å kjempe på samene sin side der det trengs. Og et Sameting som evner å samle store flertall bak seg i de sakene som er viktige for det samiske folket, slik vi har gjort denne perioden. Vi har vært glade for at blant andre Arbeiderpartiet har vist vilje til å støtte Sametingsrådet vårt i disse sakene – og håper at angrepet deres er en utblåsning i valgkampens hete, og ikke varsler et linjeskifte når det gjelder ansvarlig vilje til samarbeid.

Sametinget og Sápmi er best når vi står sammen om å løse de enorme utfordringene som kommer vår vei. Vi i NSR ber nå om velgernes stemme for igjen å bygge en samlet koalisjon som styrker Sametinget og jobber for det samiske folket.

Godt valg!