Sametinget får delta i rettssaken for Tysfjord-søstrene

Av

Lagmannsretten sa nei, men Høyesterett har sagt ja: Sametinget får delta i rettssaken for Tysfjord-søstrene