Jeg har sett hvordan reindyreiere har kjempet en kamp om beiteområder i fjellområder.

De har også vernet naturområder som vi kan være glad for å gå tur i.

Heldigvis er de aktive med å bevare urørt natur. Og går andre i sømmene hvis vannkraftverk og utvinning av berg blir foreslått som industri.