Samarbeider gjerne med nabokommune om legevakt

Politikerne i Hamarøy vil gjerne samarbeide med Steigen for å få en mer robust legevaktordning.