Gå til sidens hovedinnhold

Samarbeid mellom alle som jobber med reiselivet i Nord-Norge er helt sentralt for å lykkes

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv om vi også denne sommeren vil savne våre utenlandske turister og besøkende, er det all grunn til fornyet optimisme når verdenssamfunnet igjen åpner grensene. Våre turoperatører i utlandet melder om at mange turister står og banker på døra til Nord-Norge. Spesielt er det stor interesse i det amerikanske markedet for Nord-Norge. Turistene er nemlig svært opptatt av egen helse og risiko og lav smitte i landet vårt har gjort Norge mer attraktivt som reisemål.

Sammen med destinasjonsselskapene og reiselivsnæringen for øvrig skal vi nå finne veien ut av krisen og tilbake til normalen, en ny normal. Et enda større samspill og samarbeid mellom alle som jobber med reiselivet i Nord-Norge vil være helt sentralt for å lykkes med å markedsføre merkevaren Nord-Norge i verden. Til dette arbeidet har vi nå jobbet fram en markedsstrategi for Nord-Norge sammen med destinasjonsselskapene som skal bidra til at vi treffer de riktige tiltakene mot de riktige gjestene med aktivering fram mot sommeren 2022.

2019 var «all time high» for et reiseliv preget av optimisme og medgang. Så kom 12. mars 2020 og covid-19. Reiselivet har vært hardt rammet, Norge har vært stengt ned, grenseneovergangene strengt bevoktet og mobiliteten satt til et absolutt minimum. Når vi nå skal markedsfører merkevarer Nord-Norge internasjonalt ut i verden, sammen. Og vi vet at pandemien har endret måten vi tenker på, måten vi prioriterer på, og at vi akkurat nå gjør valg som gir størst mulig trygghet når vi f.eks. skal ut å reise. Det kommer også våre internasjonale gjester til å gjøre, og det må vi tilrettelegge for i landsdelen vår.

Noen av suksesskriteriene for å gjenreise reiselivet i Nord-Norge dreier seg spesielt om å:

  • Sikre verdiskaping og økt lønnsomhet i regionen, på kort sikt, fram mot sommeren 2022.
  • Treffe markedstiltak internasjonalt og nasjonalt og gjøre prioriteringer som gir et bærekraftig reiseliv. I dag og i framtiden.
  • Definere konkurransefortrinnet til Nord-Norge og kommunisere det som kjennetegner landsdelen (sånn er vi).
  • Styrke Nord-Norge ved å aktivt jobbe med rett gjest på rett sted til rett tid. Sesong, destinasjonenes tilbud og målgruppenes behov

Nå et år inn i pandemien med utallige pressekonferanser er reiseråd fra myndighetene noe vi fremdeles retter oss etter. Derfor kan vi ikke ha en gjenåpningsplan etter konkrete datoer. Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter som smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjon.

Regjeringens reiseråd er uforutsigbare og i stadig endring. Det gjør det utfordrende for både gjesten, destinasjoner og bedriftene. Fra å motta booking i god tid, og kunne planlegge kapasitet og bemanning ut ifra dette, vegrer nå gjestene seg fra å planlegge måneder fram i tid. Flere tar ferie reiser på sparket og drop in øker.

Vekting av det nasjonale og internasjonale nærmarkedet vil styres av regjeringens plan for gradvis gjenåpning av Norge. Fleksibilitet i booking vil være avgjørende på kort sikt. Gode endring – og avbestillingsordninger vil være viktige kriterier for booking.

Hos de utenlandske turoperatørene registrerer vi stor utskiftning av ansatte. Dette svekker relasjon og kunnskap om Nord-Norge, og er en potensiell utfordring for å sikre vekst fra utenlandsmarkedet når grensene åpner. For å møte dette har vi gjennom pandemiåret jobbet med produksjon av digitale visningsturer fra stor deler av landsdelen for å sikre kompetansen og kunnskapen om Nord-Norge hos utenlandske turoperatører. Digital tilstedeværelse og eierskap til kundereisen er et viktig suksesskriterier. Gjesten er usikker og trenger hjelp til å planlegge og gjennomføre reisen, samt dele opplevelsene i etterkant. Vi tror Google søk vil være den viktigste kilden til inspirasjon og informasjon.

Nå er det Norge som gjelder. For sommeren 2021 er det innlandsreise og den norske gjesten som blir avgjørende. 7 av 10 nordmenn sier de vil feriere i Norge i sommer og flere planlegger Norgesferie i år enn det var som faktisk gjennomførte i fjor. Likevel er det mange som sitter på gjerdet. Det er ikke noe å si på reiselysten, men tidligere i vår var det kun 18 % av dem som skal på Norgesferie har best seg for reisemål og hva de skal oppleve.

Planleggingshorisonten er kortere enn noen gang, og derfor må vi rigge oss for også en høst og vintersesong hvor det er kort tid mellom inspirasjon, booking og faktisk reise.

Utfordring med innreiserestriksjoner for utenlandsk arbeidskraft kan påvirke vekstpotensialet for næringen. Vi har fått tilbakemelding på at flere bedrifter sliter med å få tak i servicepersonell, renholdere og spesielt kokker.

I NordNorsk Reiseliv jobber vi tett med Visit Norway både nasjonalt og internasjonalt. Innovasjon Norge Reiseliv er nettopp tildelt 50 millioner i restartmidler som skal brukes internasjonalt for å markedsføre hele Norge i høst nettopp for å få fart på reiselivet igjen. For vår landsdel vil det bli en nordlyskampanje for det internasjonale markedet. Og helt sentralt i dette vil et helhetlig perspektiv med bærekraft som selve fundamentet blir viktig for å sikre et styrket reiseliv over tid.

Kommentarer til denne saken