Er det nytt for denne vinteren kontra fjordåret at Fauske sentrum, med innfartsveier Rv80 og E6 skal flyte i lake, eller er det en misforståelse mellom SVV og utførende entrepenør.

Er det kanskje for god pris for saltingen kontra brøyting/strøing?

Er observert laking her på Fauske i 5-6 plussgrader, og ingen nedbør eller kulde meldt.

Trenger ikke kjøre lengre sør enn til Mo i Rana for å se at veivedlikeholdet utføres på en annen måte der, for det meste brøytes og strøes det.

Sånn som veivedlikeholdet utføres denne vinteren, er det vel det man på godt norsk kaller galematias. Håper ellers ingen blir krenket av innlegget, men heller gir en forklaring da det sikkert er flere som undres.