Uværet lager kaos på veiene: – Det blåser ekstremt mye