Saltenmann søker om dispensasjon for å dra på hytta i Sverige

Vil gå over fjellet for å unngå karantene.