Saltenmann i den store narkosaken: - Tiltalt for ting det ikke kan føres beviser for

Stor uenighet om straffepåstandene.