Vil ha hydrogendrevet tog

Salten regionråd har gått offensivt ut for Saltenpendelen som pilotstrekning for hydrogentog.