Gå til sidens hovedinnhold

Saltenmann dømt for seksuell omgang med utviklingshemmede

Artikkelen er over 3 år gammel

Mannen i 60-årene er dømt for å gjentatte ganger hatt seksuell omgang, med to kvinner som er lettere psykisk utviklingshemmet og har psykiske lidelser.

Tidsrommet handlingene gjelder for strekker seg fra 2011-2015, og i denne perioden var mannen ansatt som psykiatrisk sykepleier.

Han skaffet seg den seksuelle omgangen ved å misbruke sin stilling, han utnyttet seg av et oppbygd tillitsforhold og han utnyttet kvinnenes psykiske lidelser.

Mannen hadde gjennom sin stilling jevnlig kontakt med de to kvinnene. Kontakten besto blant annet i samtaler om kvinnenes psykiske helse, veiledning og aktivisering. Han fikk kontakt med kvinnene gjennom sitt arbeid i oppfølgingstjenesten.

I tingretten erkjente mannen i 60-årene at han hadde mellom 8–10 vaginale samleier med den ene kvinnen, i tidsrommet mellom februar og oktober i 2015.

Salten tingrett avsa 13. juli 2017 dom med slik domsslutning:

Mannen i 60-årene dømmes for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Mannen  anket, men ble funnet skyldig i alle punktene ovenfor i Hålogaland lagmannsrett. Han dømmes til å betale den ene kvinnen oppreisningserstatning på 200.000 kroner og den andre kvinnen 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Ankeforhandlingen ble holdt 12. mars 2018, og i Hålogaland lagmannsrett settes straffen til fengsel i to år og ti måneder. Saksomkostninger idømmes ikke, men oppreisningserstatningene må utbetales.

Kommentarer til denne saken