Det sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp), som tordag fikk hele Stortinget med seg på følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen vurdere oppstart av et forsøk med hydrogentog i mindre skala, for å få teste ut om teknologien kan skaleres opp til og benyttes på de lange strekningene som bruker dieselfremdrift i dag."

Vedtaket kom etter at et forslag om å få et hydrogendrevet tog i drift innen 1. januar 2020 hadde falt.

Aktuelt i Salten

- Vi er nå kommet ett skritt nærmere hydrogendrift på Nordlandsbanen, mener Mossleth.

Hun peker på Saltenpendelen og regionaltoget mellom Bodø og Mosjøen som to av de mest aktuelle strekningene å teste ut tog som drives av elektromotorer med energi fra hyrdogendrevne brenselceller.

- Det er allerede planer om produksjon av hydrogen i Glomfjord og en fyllestasjon for hydrogen ved jernbanestasjonen i Bodø, poengterer hun.

Ny fart

I et brev fra statsråd Jon Georg Dale til komiteen heter det at Norge ikke ønsker å være pionerer, men heller baseres seg på utprøvd teknologi for å redusere risikoen for jernbanedrifta.

- Stortinget har nå gitt regjeringen et klart signal om å sette opp farten på innføring av hydrogen som energibærer i togdriften, sier hun.