Laksefisket i Beiarelva og Saltdalselva går så det suser, og den ene storlaksen blir dratt opp etter den andre, skriver Salten Aqua i en pressemelding.

– Om det blir rekord er vanskelig å si, men det går mot en stor sesong, sier grunneier Bror Hemminghytt.

Pengestøtte

De siste årene har de mottatt 700.000 kroner fra oppdrettsnæringa til elveeierlaget.

– Pengene kan vi bruke til hva vi vil. Det legges ingen føringer fra givers side, sier Hemminghytt.

Flere mener at elveeierne lar seg kjøpe, de uttalelsene liker ikke Hemminghytt.

– Bare tull. Vi forvalter elva slik vi ønsker og uten disse pengene hadde man aldri vært kommet så langt i Beiarelva, konstaterer han.

Eventyrlig fiske

Storfiske har vært eventyrlig så langt i år, og bare på en periode på fire døgn ble det dratt opp 72 laks i Saltdalselva.

Som et resultat av den gode sesongen har det blitt ansatt to elveverter i Beiarn som passer på at alt går riktig for seg. De kontrollerer fiskekost, rasteplasser og fungerer som guider.

Salten Aqua har de siste årene bidratt med over to millioner kroner til Saltdalselva, slik at det har vært mulig å utføre kartlegginger, overvåkning og rapportering i området.

Sportsfisker Robert Brodersen bekrefter at årets fiske er bra.

– Det er kanskje litt for tidlig å konkludere, men det har vært et meget bra fiske til nå i år. Fullt på høyde med fjoråret, sier Brodersen.