Små kommuner har færrest barn per voksen i barnehagen, det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Tallene viser at bemanningstettheten på landsbasis har vært tilnærmet uendret siden 2013, men at det er relativ stor variasjon mellom kommunene, det skriver Barnehage.no.

Både Hamarøy og Beiarn er blant de som topper lista over voksentetthet med barn per voksne, omregnet til store barn. Hamarøy er på topp fem med mindre enn 3,9 barn per voksen mens Beiarn har akkurat 3,9 barn per voksen.

Ulikheter i det kommunale og det private

I Bodø har de kommunale barnehagene 6,1 barn per voksen mens de private barnehagene har 6,6 barn per voksen.

Kommunale barnehager har i snitt 5,9 barn per voksen, mens private barnehager i snitt har 6,2 per voksen.

Se hele oversikten for Nordland her