- Ikke riktig å prosedere disse sakene i media

Bodø kommune ønsker ikke svare på spørsmål fra Avisa Nordland som angår nettoprislisten, den muntlige avtalen med Atea eller hvorfor det ble forhandlet med Atea etter kontraktsinngåelsen i januar 2017.