Mannen (42) ble frikjent for voldtekt. Men så ble saken anket...

I august i fjor ble mannen frikjent i Salten tingrett for voldtekt mot sin egen kone.