Åpent brev til kommunestyrerepresentantene i Sørfold og Fauske.

Reindrifta er totalt imot vindmøllepark. Dette vil ta bort livsgrunnlaget fra samiske reindriftssamer. Dette er tap av beiteområder og leveområder som vi ikke kan håndtere. Et ja til vindkraft i reinbeiteområder her i Salten er mot hva høyesterett har sagt. Medmennesker, dere sitter og planlegger mot lov og rett.

Og i denne visshet, at man setter i gang langdryge «prosesser» og vi skal måtte leve med en skygge hengende over oss: Har vi reindriftssamer noe liv om noen år? Vi er mange reindriftsfamilier som rammes. Århundrer med tradisjoner, på tvers av landegrenser. Salten, dette stinker!

Konsekvensutréd hva enn som helst, men utelat vindkraft.

Vi vil at kommunestyrene i Fauske og Sørfold tar et klart standpunkt: Nei til vindturbiner.

Bodø 2024 er på trappene. Europeisk kulturhovedstad. Hvor lenge skal vi vente på en beslutning?

Skal vi da strømme til for å joike alle dere som sitter og planlegger? Eller faktisk har tenkt å dose bort reinkalvene? Og gjøre fjellene og naturen til skraphauger? Representanter, dere som tjener folket, vi vil at du skal tenke på den du vil være. Vi er anstendige i Salten. Vi følger lov og rett.

Vi vil jo helst ikke måtte jubilere dere i gatene når verdens øyne er på oss i Salten i Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad.

Joiken er et sted for å minnes. Joiken er ettermæle.

Joik har større kraft enn krutt!

Vi vil jo heller joike fjellet og naturen og dens undre. Reinkalvene som bringer nytt liv.

Vi vil joike det vakre mennesker kan gjøre.

Vi vil heller joike freden og for fred. For likeverd. Vi vil joike at vi har flere kriser i verden som vi må håndtere, også her lokalt i Salten. Naturkrisen. Reinen var det første dyret som kom til Arktis, og det er meningen den skal være her.

Vi vil bare ha et nei, og heller konsentrere oss om å passe de nyfødte reinkalvene.

300 på 300 på 300 joikere kommer til Bodø 2024. Vi kommer flere enn det. Fra hele Sápmi. Sammen skal vi joike, synge og danse. Vi kommer til å høres. Folkevalgte, det du velger skal høres.

Så lenge menneskerettsbrudd planlegges i Sápmi så kommer vi til Bodø 2024, vi kommer for å høres. For hver dag blir vi flere som skal til Europeisk kulturhovedstad. Folkevalgte, og andre som planlegger mot lov og rett: Hva vi skal joike bestemmer du.