Endringer i busstilbudet skaper reaksjoner: – Det vil få store konsekvenser for de minste

Skoleelever kan bli uten nødvendig tilsyn på SFO og på skolen.