Ketil Solvik-Olsen (FrP) tror mye kan gjøres for å minske reinpåkjørsler i 2018.

– Det er en uholdbar situasjon.

Det sa fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg til samferdselsministeren da han besøkte Nordland onsdag.

Hun var en av mange som hadde møtt opp ved godsterminalen i Bodø da Olsen og hans følge hadde et møte med flere aktører.

Besøkets anledning var å se nærmere på pendlertrafikken Bodø-Fauske, terminalsituasjonen på flere stopp langs Nordlandsbanen, og situasjonen rundt de mange reinpåkjørslene.

– Det er et viktig tema i media som vi skal få diskutert med reineierne, sametinget og Bane NOR, opplyser Solvik-Olsen overfor Avisa Nordland.

ANtv var med Solvik-Olsen på togtur mellom Bodø og Fauske. Se sendingen i opptak under.

 

Høy prioritet

For det hersker liten tvil om at tiltakene trengs. I 2017 ble 547 reinsdyr påkjørt av toget på strekningen Bodø – Steinkjer. Bane NOR regner mellom 8 og 10 000 kroner erstatning per reinsdyr. Det er vedtatt at det skal bygges 27,5 kilometer gjerde i løpet av 2018 og 2019, men tiltaket vil trolig ikke løse problemet i sin helhet.

– Vi hadde representanter fra sametinget på departementet nå i desember. Vi vet hvilken belastning dette er for reineierne og lokførerne selv, og det er ingen som ønsker at dette skal oppstå, sier Solvik-Olsen.

Derfor jobber han nå sammen med Bane NOR for å se på flere løsninger.

– Blant annet hva mer vi kan gjøre i forhold til gjerder, men også hva slags teknologi som finnes. For vi må sørge for at toget holder den farten det skal og at det kommer fram til oppsatt tid, sier statsråden.

– Hvor høy prioritet har dette?

– Det er ett av mange ting som har høy prioritet. Her tror jeg det er mulig å gjøre mye for lite penger. Derfor tar vi sikte på å få mye gjort i løpet av 2018, sier han, og sikter til at ytterligere gjerdeutbygging er aktuelt.

Kritisk

Etter besøket i Bodø onsdag, møtte ministeren sametingspresident Aili Keskitalo, samt representanter fra reinbeitedistriktene og Matilsynet i Mosjøen.

Her var temaet vedrørende reinpåkjørsler sentralt.

Stadsråden høstet skryt for initiativet.

– Det er veldig bra at han setter seg inn i utfordringen som er, for dette er noe som berører mange parter, forteller områdesjef for Bane NOR, Thor Brækkan til Avisa Nordland.

– Haster det?

– Ja, det gjør det absolutt. Det tar tid å bygge gjerder, men vi har forbedret dialogen med reineierne. I tillegg har vi bedret rutinene våre innad med folk som følger opp temaet mye tettere, sier han.

For ikke lenge siden gikk Bane NOR inn med midler for å bruke helikopter til å flytte reinen bort fra jernbanen. Nå har de igjen gått inn med ekstraordinære tiltak.

– Nå er vi inne med ekstra støtte til fôr, som gjør at man kan flytte reinen til område hvor det er lite tilgang på beite, men hvor man med tilleggsfôring kan holde dyrene.