Saltdal: Fortsatt innstilt på rød/grønt samarbeid

Av
DEL

Det vises til oppslag i media vedrørende forhandlingsbruddet i Saltdal mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Saltdal Arbeiderparti og Rødt Saltdal vil framheve at vi har vært, og fortsatt er innstilt på rød/grønt samarbeide for kommende periode.

Det kan tolkes gjennom avisinnleggene i både Saltenposten og Avisa Nordland at Arbeiderpartiet har stilt store krav for å inngå samarbeid med Senterpartiet, og at det på denne bakgrunn er blitt brudd i forhandlingene.

Vi vil presisere at vårt forslag innebærer at Arbeiderpartiet og Rødt til sammen får to representanter i hvert utvalg, dvs. i formannskapet og i to sektorutvalg. Dette var på bakgrunn av en beregning på at Sp har 7 mandater i det nye kommunestyret og Ap/ Rødt 6 har mandater. Selv uten et samarbeid vil Rødt og Arbeiderpartiet ha 2 mandater i formannskap og utvalg. Vi har ikke stilt krav om verken ordfører eller varaordfører, ei heller ledere i utvalgene.

Ap og Rødt mener dette er et rimelig og rettferdig forslag til mandatfordeling.

Saltdal Arbeiderparti og Rødt Saltdal står samlet om dette.

Forhandlingene brøt sammen: – Maktbalansen er snudd og det har kanskje vært vanskelig å ta inn over seg

Artikkeltags