Forhandlingene brøt sammen: - Maktbalansen er snudd og det har kanskje vært vanskelig å ta inn over seg