Har sett seg lei på snikparkeringen - nå skal reglene strammes inn

Statens vegvesen har sendt et forslag til endring av skiltplan for parkeringsplassen ved Junkerdal tollstasjon på høring.