Kutt på ni millioner i helsesektoren ble avverget og det ble millionkutt i eiendomsskatten