Avdekket flere lovbrudd ved sykehjemmet. Ledelsen legger seg flat